Friday, 10 November 2017

Namakkal court recruitment - total vacancy 52


Namakkal Court Recruitment 2017

நாமக்கல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கிளார்க் வேலை

Last Date (விண்ணப்பிக்க கடைசிநாள்) : 20-11-2017

About

நாமக்கல் மாவட்ட சிவில் நீதித்துறை அலகில் தமிழ்நாடு நீதித்துறை அமைச்சுப் பணி, தமிழ்நாடு பொது மற்றும் சார்நிலை பணி மற்றும் தமிழ்நாடு அடிப்படை பணியில் காலியாக உள்ள கீழே பட்டியிலடப்பட்டுள்ள பதவிகளுக்கு நியமனம் பொருட்டு தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

தகுதியானவர்கள் உரிய சான்றிதழைகளின் நகல்களை சுய சான்றொப்பதுடன் இணைத்து தபால் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டும்


பணி : கணினி இயக்குபவர் -06
தகுதி - கணினி அறிவியல் பிரிவில் இளங்களைப்பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்
சம்பளம் : மாதம் 20,600 + இதர படிகள்

பணி : இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் - 05
தகுதி : SSLC Pass / 10th std Pass
சம்பளம் : 19000 + இதர படிகள்

பணி : முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் - 02
தகுதி - SSLC
சம்பளம் : 19500 + இதர படிகள்

பணி : xerox machine operator - 07
தகுதி : SSLC
சம்பளம் : 16600 + இதர படிகள்

பணி : பதிவரை எழுத்தர் - 03
தகுதி : SSLC
சம்பளம் : 15900 + இதர படிகள்

பணி : அலுவலக உதவியாளர் - 18
தகுதி : SSLC
சம்பளம் : 15700 + இதர படிகள்

பணி : மசால்சி - 07
தகுதி : தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்
சம்பளம் : 15700 + இதர படிகள்

பணி : இரவுக் காவலர் -02
தகுதி : தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்
சம்பளம் : 15700 + இதர படிகள்

பணி : துப்புரவு பணியாளர் - 02
தகுதி : தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்
சம்பளம் : 15700 + இதர படிகள்


For More Details and Application form - Click here


No comments:

Post a Comment